top of page

היכרות: גישות ממוקדות בריאות (Health at Every Size) 

תפישת עולם המעוגנת בגישות הממוקדות בריאות שזכתה לכינוי: HAES- health at every shape and size (בריאות בכל צורה וגודל).

ביסודה ההכרה שאין היום פתרון בר קיימא לבעיית ההשמנה ו-95% מאלה המורידים ממשקלם אכן מעלים אותו תוך חמש שנים. היא מניחה שמרדף הרזון והדיאטות על שלל תחפושותיהן פוגע באדם ואינו מקדם אותו לבריאות וחיים מלאים ואילו אכילה מתוך קשב לקודים של רעב ושובע יכולה להוביל כל אחד אחד למשקל הגוף הנכון לו, משקל שאינו בהכרח תואם את מודל היופי החברתי או את מדדי ה- BMI.

עוד מניחה הגישה, שבריאות אינה נמדדת בקילוגרמים והסכנות הטמונות במשקלי הקיצון אינם חלים על מרבית האוכלוסייה. המטרה אינה לייצר אנושות רזה אלא חיים בריאים לכל האנשים בכל הצורות והגדלים.

 

הגישה מבוססת על כמה עקרונות מפתח:

  • העיסוק הבלתי־פוסק במשקל ובדיאטות מעצים את בעיית ההשמנה, משבש את האכילה ואת היחסים של האדם עם גופו

  • קיימת שונות טבעית לגיטימית בצורת הגוף ובמשקל - אנשים אמיתיים באים בכל הצורות והגדלים

  • לכל אדם נקודת שיווי משקל משלו

  • לאושר אין משקל

  • לא חייבים להיות רזים כדי להיות בריאים, אך המצויים בקצוות של סקלת המשקל נתונים לסיכון המחייב טיפול

  • אכילה קשובה לרעב ולשובע, המשוחררת מאיסורים, תוביל למשקל גוף בריא ותאפשר לשמור על יציבותו

 

שפת האכילה הנלווית לגישה הממוקדת בריאות היא שפת האכילה האינטואיטיבית או בשמה האחר האכילה הקשובה (mindful eating). שפת האכילה הקשובה, נשענת על האוטוריטה הפנימית של הגוף ועל האותות הסובייקטיביים שלו לרעב ושובע, יכולה להוביל את האדם להתנהגויות אכילה בריאות. היא נשענת על טבע האדם הייחודי. כל אחד ואחת מאתנו ניחנים במגוון סוגי צרכים, תשוקות ותיאבון. לפיכך, כל אחד יכול לזהות על־פי סולם הרעב והשובע האישי שלו אם הוא רעב, לְמה הוא רעב, מתי הוא רוצה לאכול וכמה. אם נאכל מתוך קשב לרעב ולשובע האישיים נגיע למשקל הגוף שבו נועדנו להיות מבחינה גנטית. משקל זה אינו בהכרח המשקל שבו היינו רוצים להיות, אבל הוא בוודאי המשקל שבו אנחנו יכולים להיות. משקל בו נחיה חיים מלאים ובריאים.

bottom of page