top of page
תוכניות קודמות

מרכז שילוב - אוניברסיטת חיפה היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ומרכז שילוב-גוף נפש ורוח 

לעיון בתכניות קודמות, לחצו על התוכנית:

לימודי תעודה לאנשי חינוך שפת האכילה - שפה המשנה חווית חיים 

לעיון בתכניות קודמות, לחצו על התוכנית:

Please reload

תכנית הלימודים "דיאלוג האכילה": שפת האכילה - התנהגויות אכילה ותפיסת הגוף

 

תכנית הלימודים – שפת האכילה התנהגויות אכילה ותפיסת הגוף

המדור ללימודי חוץ בפקולטה לחקלאות, באוניברסיטה העברית

לעיון בתכניות קודמות, לחצו על התוכנית:

Please reload

דיאלוג האכילה, תוכנית לימודים דו - שנתית הוקמה מתוך צורך אמיתי בידע וכלים טיפוליים חדשים להתמודדות עם השמנה והתנהגויות אכילה.  קהל היעד שלה  כלל רופאי ילדים, רופאי משפחה, דיאטנים, אחיות והעוסקים בתחום הבריאות והטיפול בהשמנה. התוכנית עסקה בסוגיות נבחרות כמו: בעיית ההשמנה, האכילה כשפה, השונות הלגיטימית,  אכילה אינטואיטיבית,  הפוליטיקה של ההשמנה, דימוי עצמי, היבטים חברתיים, פילוסופיים ופסיכולוגיים של משקל, ההשמנה כסוגיה משפטית ועוד. התוכנית נשענה על עקרונות הגישות הממוקדות בריאות HAES=Health At Every Size ועשתה שימוש נרחב בכלים קוגניטיביים והתנהגותיים תוך שימת דגש על קשיבות וקבלה. התוכנית כללה כ 400 שעות לימוד ופעלה במשך כ 4 שנים בין השנים 2007 -2010 תחת החסות של בית הספר למדעי הבריאות המרכז האוניברסיטאי אריאל.

 

לעיון בתכניות קודמות במרכז האוניברסיטאי אריאל, לחצו על התוכנית:

Please reload

bottom of page