top of page
הרצאה
שפת האכילה
לפרטים נוספים והרשמה

מרכז שפת האכילה

טל: 03-6481181

בקשתך נשלחה בהצלחה

בני אדם משתמשים בשפה, מתארים, מקטלגים, מייחסים, מעריכים, מדברים, חושבים, שומעים, קוראים, כותבים, חולמים, מתכננים.

השפה מאפשרת לנו לתקשר, לנבא ולכונן את העתיד, לפתור בעיות סבוכות, לחוקק חוקים.  זו מערכת של סמלים שמאפשרת ליצור קשר בין הרעיונות לתודעה של האחר, מערכת אוטונומית שמייצרת דיאלוג פנימי סוער.

השפה הזו אינה דומה לשום דבר מוכר אחר והיא ממלאת את התודעה באינסוף חיבורים והקשרים מילוליים. זו גם הדרך שבה היא מייצרת סבל ומשמרת אותו, כחלק בלתי נפרד מן החיים.

 

שפת האכילה הוא מונח שהתפתח מתוך שילוב בין טבעו של ה- mind האנושי לבין התנהגויות האכילה של האדם והיא מנהלת את האכילה שלנו ביד רמה. היא זו שקובעת מה נאכל, כמה מתי ולמה. היא זו המאשימה שופטת ומבקרת אותנו והיא זו שקובעת איך נרגיש.

 

בהרצאה אסביר איך עובד המינד האנושי, איך הוא מנהל את האכילה שלנו ואיך אפשר להתמודד איתו כך שנהיה יותר בריאים ויותר מאושרים.

מרצה: איילת קלטר - מנהלת מרכז "שפת האכילה"
מטפלת בהתנהגויות אכילה ותפישת הגוף
bottom of page