top of page

השמנה - מגמות ועדכונים

במלחמה על ההשמנה רבים הם המרוויחים, זו תעשיה המגלגלת מיליארדים ואין לאיש עניין אמיתי להביאה אל סיומה. מתוך כך הרבה מחקרים, נתונים, סקרים וקמפיינים מוצגים כך שאנחנו, צרכני תעשיית הרזון נחייה בפחד ובחיפוש תמידי אחר הקסם שיציל אותנו. אבל המציאות היא לא תמיד כפי שמראים לנו ולעיתים כדאי שנכיר בכך ואולי נצליח להסתכל על נתונים קיימים באופני הסתכלות שונים.

ספרות מקצועית

במחקר שנערך במכון ויצמן זוהה סוג של תא במערכת החיסון שבזכות קולטן ייחודי מסוגל לאתר תאי שומן ולפרקם. החוקרים מקווים שהגילוי יסייע לפתח טיפול תרופתי לסובלים מהשמנה

"לאנסט": אנו חיים בעולם שבו יותר אנשים במצב של השמנה מאשר תת משקל, מגלה אנליזה גלובלית מרכזית

עד 2025 בסביבות חמישית מהמבוגרים ברחבי העולם יהיו שמנים כלומר יותר משליש מהגברים והנשים בבריטניה, ויותר מארבעים אחוזים מהגברים והנשים בארה"ב יהיו שמנים עד 2025.

 

Research has documented negative stigma by health providers toward overweight and obese patients, but it is

unknown whether physicians themselves are vulnerable to weight bias from patients.

Medpage, 2015

במחקר ארוך טווח שנערך באנגליה, נמצא כי אנשים עם השמנה שהיו בריאים בכל המדדים, בדרך כלל הופכים לאנשים עם השמנה בעלי בעיה בריאותית. ממצאים אלו נבדקו בטווחי זמן של 20 שנים

The American Association of Clinical Endocrinologists and the American College of Endocrinology, 2014

The American Association of Clinical Endocrinologists and the American College of Endocrinology, 2014

המלצה על הגדרה חדשה של השמנת-יתר, הלוקחת בחשבון את הסיבוכים ביחד עם מדד מסת הגוף

ההמלצות הנוכחיות מהוות את הצעד האחרון בתהליך מתמשך לפתח גישות חדשות להשמנת-יתר, על-בסיס הסיווג של השמנת-יתר כמחלה כרונית ע"י ה-American Medical Association.

בסך הכול אין שינויים משמעותיים בשכיחות ההשמנה בצעירים ובמבוגרים בין השנים 2003-2004 לבין 2011-2012 . רף ההשמנה נותר אמנם גבוה אבל רף הטיפוס נעצר. 

נתונים שנאספו לקראת דיון בוועדה לזכויות הילד הנוגע לאידאל היופי והשפעותיו על הפרעות אכילה

בין השנים  2007-8 שכיחות ההשמנה בקרב גברים הייתה 32.3% ואילו בקרב נשים 35.5%. הנתונים מראים שאין עליה בשכיחות ההשמנה במבוגרים כפי שהיא באה לידי ביטוי בעשור האחרון

אין שינוי סטטיסטי משמעותי בשכיחות ההשמנה בילדים ומתבגרים בעשור האחרון

מאמר המפורסם באתר של המרכז לבקרת מחלות בארצות הברית, מראה שאמנם שכיחות ההשמנה עדין גבוהה אבל אין תהליך של העצמת שכיחות זו כפי שכל הזמן נאמר לנו.

שכיחות ההשמנה לא השתנתה באופן משמעותי מאז 2003.

Please reload

bottom of page