top of page

האם באמת "מגיפת ההשמנה" דוהרת קדימה

בשנים האחרונות אנחנו עדים למסע הפחדה גלובלי בגין מגפת ההשמנה. ומה לא נאמר עליה: 

 

 • ילדינו הם הדור הראשון, בעולם המודרני שחייו יהיו קצרים מחיי הוריו.

 • "אנחנו בדרך לאסון גלובלי שישתק את מערכות הבריאות בכל העולם"

 • "האיום הבריאותי הגדול ביותר של המאה שלנו, וממשלות העולם חייבות לפעול כדי להלחם בה".

 • "הסכנה הגדולה ביותר של המאה ה-21"
   

 

מסע זה הוא רק חלק קטן מתוך תהליך המדיקליזציה העולמי המנהל את חיינו בכל דרך אפשרית  (מדיקליזציה - הגדרה של התנהגות מסוימת כבעיה רפואית / הפרעה או אפילו כמחלה, והגדרת האדם שהתנהגות זו מאפיינת אותו כזקוק לטיפול או לתשומת לב רפואית. למשל מנופאוזה, Social anxiety disorder, Female sexual dysfunction, עודף משקל והשמנה,הפרעות קשב וריכוז, אלכוהליזם, קרחת).

 

על רקע זה מעלים שני מאמרים החשובים שהתפרסמו החודש בעיתון היוקרתי JAMA תהיות ושאלות קשות.
 

מאמר אחד עוסק בשכיחות ההשמנה במבוגרים

Prevalence and Trends in Obesity among US Adults, 1999-2008, לחצו כאן לקריאת המאמר

 

ואילו השני בשכיחות ההשמנה בילדים ומתבגרים  

Prevalence of High Body Mass Index in US Children and Adolescents, 2007-2008, לחצו כאן לקריאת המאמר 

 

המחקרים המתבססים על נתונים הלקוחים מ-National Health and Nutrition Examination Survey תוך שימוש בהגדרות BMI כמדד להשמנה ועודף משקל.
 

 

הממצאים מראים ש:

 

 1. בקרב ילדות שיעור ההשמנה נשאר יציב מאז 1999. בילדים שמנים מאד כן חלה עליה מסויימת בהשמנה.

 2. בקרב נשים - העלייה בשכיחות ההשמנה, כפי שנצפתה בעבר, אינה נמשכת באותו שיעור בעשר השנים האחרונות (בין 1999 – 2008).

 3. בקרב גברים - אכן חלה השמנה באופן מובהק אבל בעיקר עד שנת 2002, לאחר מכן לא חל שינוי מובהק בין שנים 2003-2008 

 4. במחקרים שנערכו בארה"ב נראה שממוצע BMI אכן עלה לאורך השנים מאז מלחמת האזרחים ועד היום, אך העליות בעשורים האחרונים מתונות יותר מהעליות שנצפו בעשורים הקודמים. למשל בין השנים 1960-1980 שיעורי ההשמנה היו יציבים, בשנים 1980-1990 הייתה עלייה, כך שבעצם יש טרנדים משתנים בשיעורי ההשמנה. 

 5. המידע המוצג מהשנים 2007-2008 מעיד על כך ששיעור ההשמנה נמצא במצב יציב, אולי עם עלייה קלה בהשמנה.

 6. יתכן שהשיעורים נמצאים כרגע בתקופה יציבה. מכיוון שמעט מאוד ידוע על הסיבות שגורמות לטרנדים להשתנות קשה לחזות מה יהיה הטרנד הבא בהשמנה.

 

מסקנות אלו מעוררות תהיות ושאלות רבות:

 

 1. האם על רקע ראיית מגמות ההשמנה כטרנדים משתנים נכונה הכרזת המלחמה כחלק מהיערכות לאומית ועולמית?

 2. האם יתכן והמידע שאנחנו מקבלים הינו חלקי ומגמתי (פוליטי כלכלי)?

 3. האם יתכן שהילדים השמנים, שמנים יותר דווקא בשל גישות ההתערבות הנהוגות קרי הדיאטות למינהן? ובשל מסעות ההפחדה בגין ההשמנה?

 4. ואם יתכן וכרגע יש מגמה של התייצבות מדוע ממשיכה המלחמה בהשמנה במלוא עוצמתה כאשר כבר די ברור שמלחמה זו יוצרת בעיות נוספות חברתיות, בריאותיות ונפשיות ויתרה מזו אף מעצימה את בעיית ההשמנה עצמה שאותה לכאורה ניסינו לפתור?

 5. האם יתכן שדווקא אם נניח את תופי המלחמה הרועמים ונתמקד באכילה בריאה וחיים פעילים נגיע מהר יותר ובטוח יותר לwell being שלנו?

bottom of page