top of page
  • Writer's pictureאיילת קלטר

שליטה היא הבעיה - קבלה היא הפתרון

קבלה (acceptance) היא היכולת לאפשר למחשבות, לרגשות ולמצבים להיות כפי שהם, בין שהם מכאיבים ובין שהם נעימים.

קבלה היא היכולת לפנות להם מקום, להניח למאבק בהם ולאפשר להם להיות, כפי שהם. קבלה היא היכולת להיות בפתיחות מלאה, ללא הגנות וללא נוקשות ולפתוח את הדלת גם להתנסויות הלא רצויות והמכאיבות. קבלה מסייעת לפעול למען חיים מלאים ובריאים לקראת מימוש הערכים האישיים של כל אחד ואחת מאתנו.

דרך - להיות בפתיחות מלאה, ללא הגנות וללא נוקשות פסיכולוגית ולפתוח את הדלת להתנסויות הרצויות אך גם לאלו הלא רצויות והמכאיבות.

מתי להשתמש – כאשר המאבק במחשבות וההתנהגויות ההמנעותיות מהווים מחסום למימוש הערכים שלנו באופן הולם.

 

כאב הוא חלק מהווית החיים

מה שהופך את הכאב לסבל הוא המאבק שלנו בו והקושי שלנו לקבלו. זו האמונה שכדי לחיות טוב יש לסלק את הכאב. אבל כאב הוא חלק מהווית החיים. בחיי היום יום, כאשר אנחנו חווים בעיה או כאב, אנחנו נוטים מיד לנסות לפתור את הבעיה, להיחלץ מהכאב. יש מצבים שבהם הנטייה הזאת עוזרת. אם קר לובשים סוודר. אם יש כאב ראש לוקחים אקמול. יש בעיה ומוצאים לה פתרון. אבל אופן התמודדות זה אינו יעיל בדרך כלל בעולם המחשבות והרגשות.

 

קבלה היא פתיחת דלת להכרה בקיום רגשות, תחושות, יצרים, תשוקות, מחשבות ומצבים מסוימים שגם אם הם קשים וגורמים סבל הם עדין חלק בלתי נפרד מהקיום האנושי. קבלה היא היכולת להניח למאבק בהם, לפנות להם מקום ולאפשר להם להיות מה שהם. תהליך הקבלה קשה אבל בעצם הוא כולל את מה שבכל מקרה כבר קיים בחיים, גם אם לא נרצה. לקבל את הדברים כפי שהם אינו אומר לרצות אותם או להתיידד איתם אלא לראות בהם חלק מהחיים, להתבונן בהם, לדבר איתם, לראות אותם.

 

על קבלה, בריאות ומשקל גוף

ולענייננו, ההזמנה היא לקבל את משקל הגוף שלנו, גם אם הוא עודף. ולא כי כדאי להיות שמנים אלא כי לא קיימת דרך, המבטיחה את הורדת המשקל ואת שמירתו לאורך זמן, וכי אנשים שונים נועדו להיות במשקל שונה. המאבק במציאות עשוי לפגוע. כאשר אנחנו מפסיקים את המאבק בעצמנו אנחנו יכולים להתפנות לשיפור של ממש של חיינו. החיים מפסיקים להיות מנוהלים מתוך חרדה, פחד, הימנעות ואחיזה בחוקים ומתחילים להיות מנוהלים מתוך בחירה חופשית - אמיתית.

 

הקבלה אינה טכניקה אלא תהליך בן ארבעה שלבים אשר נמצאים ביחסי גומלין זה עם זה. 

 

  • קבלת המציאות - ויתור על הבורות, על האחיזה במרדף אחר העונג ועל הבריחה מכאב. תהליך זה כולל היכרות עם תעשיית הדיאטות, תהליכי המדיקליזציה והפוליטיקה של ההשמנה, ההבנה שלא כולם יכולים להיות רזים ולא חייבים להיות רזים כדי להיות בריאים ושלא קיים שום פתרון ממשי לבעיית ההשמנה. בשלב זה יש צורך להכיר בקיומה של שפת הדיאטה המנהלת את האכילה ומשבשבת אותה ואת היחסים עם הגוף. ויש צורך להכיר בעובדה שדווקא האחיזה במרדף הרזון פוגעת בנו ומעצימה את ההשמנה.

  • קבלת הגוף וקבלת השונות הלגיטימית בצורה ובגודל בין בני האדם.

  • הנחת שפת הדיאטה- פרידה משפה של שליטה.

  • רכישת שפת האכילה הקשובה - שפה של חירות ובחירה.

3 views0 comments

Comments


bottom of page