top of page
Cockatoo
אכילה רגשית
 • אכלן רגשי עסוק באובססיביות באוכל: מה יאכל, מתי וכמה.

 • אכלן רגשי משתמש באוכל כדרך ראשונית להרגעה ולליטוף עצמיים, ברגעים של עצב, בדידות או עייפות.

 • אכלן רגשי משתמש באוכל כאמצעי הסחה ראשוני מהתמודדויות ומעימותים.

 • אכלן רגשי מתוסכל מהיחסים המעוותים שהוא מנהל עם האוכל, ומתאר את האכילה שלו כהתמכרות כפייתית.

 • אכלן רגשי אוכל גם כשאינו רעב.

 • אכלן רגשי מתאווה למאכלים מסוימים ומתקשה לשלוט בכמות שהוא אוכל.

 • אכלן רגשי מאבד שליטה על האכילה לעתים קרובות, בעיקר כשהוא לבד.

 • אכלן רגשי מרגיש אשמה בעקבות אכילת מאכלים שלתפיסתו הם אסורים.

 • אכלן רגשי מתבייש לעתים באכילתו.

 • אכלן רגשי אוכל לעתים קרובות בלי לשים לב שהוא אוכל.

 • אכלן רגשי רואה באוכל אויב.

 • אכלן רגשי מאבד שליטה על האכילה ומנוהל מן הפחד שלא יצליח להפסיק לאכול.

 • אכלן רגשי מתקשה לאכול כפי שהיה רוצה לאכול במצבים חברתיים.

 • אכלן רגשי שבוי במעגלי היו־יו של הדיאטה.

 • אכלן רגשי נמנע מפעילויות חברתיות בשל אופן אכילתו ובשל תחושותיו הקשות בנוגע לגופו. 

 • אכלן רגשי מתקשה להפריד בין רגשותיו לבין הצרכים האמיתיים שלו.

הרשימה הארוכה מדגימה שכמעט כל אדם הוא אכלן רגשי במידה זו או אחרת ואולי אכילה רגשית אינה בעיה אלא איך שאנחנו מתייחסים אלה הופך אותה לכזו?

אכן עולם האוכל הוא ריקוד עדין בין צורכי הגוף לצורכי הנפש וכי לאוכל, להתעסקות בו, לדיאטות ואפילו לעצם ההשמנה יש לעתים תפקידים רגשיים הטבועים עמוק, עד שנוצר קושי להתנתק מתמיכתם ולחיות בלעדיהם. פעמים רבות משמש האוכל תחליף להתמודדות עם מצבים רגשיים, ואז תפקידו להסיט, לכבות, להקהות, להחביא ולהדחיק רגשות ופחדים בחיים. ללא ספק, הוא משמש אמצעי תקשורת גלוי או סמוי בדיאלוגים רבים המתנהלים בחיים, אך אין זה אומר שבשל כך יש להרחיק אותו ולהימנע ממנו. 


 

ומה אפשר לעשות?

תארו לעצמכם שיום בהיר אחד דופקת על דלת ביתכם קרובת משפחה רחוקה שמעולם לא פגשתם. שמעתם עליה אינסוף סיפורים לא מחמיאים. אם אכן תאמינו לאותם סיפורים, היחס שלכם אליה יהיה מן הסתם בהתאם. לא תרצו לתת לה להיכנס לביתכם. ובוודאי שלא תרצו אותה בקרבתכם. מן הסתם תעשו כל שאפשר כדי להיפטר ממנה. באופן זה לא תוכלו לגלות אם הסיפורים ששמעתם עליה נכונים או שהם נבזיים ואין בהם ממש. הדרך היחידה היא להכניס אותה לביתכם, לארח אותה, לבלות זמן במחיצתה ולתהות על קנקנה. כלומר הטיפול יתמקד בהנחת המאבק באכילה, ובהנחת האשם והשנאה העצמית הנלווית לה. בהבנה שאכילה רגשית היא אנושית ונורמלית ובהכרות עם האפשרות של הרשות הפנימית "לאכול את הרגש" וגם "להיות עם הרגש". שתיהן אפשרויות בריאות ולגיטימיות. זו דרך המובילה להשתנות ההאכילה הרגשית אופייה, שכיחותה ועוצמתה.

bottom of page