top of page
Citrus Fruits
השפה וניסיונות הבריחה שלנו

המציאות היומיומית שלנו נצבעת על ידי מחשבות, אמונות וסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. המציאות של רבים מאתנו נצבעת בהרבה כאב, חרדה, אשם ופחד.

כדי להתמודד עם תחושות אלה אנחנו מאמצים דרכים יצירתיות כדי לשנות אותן, את השכיחות שלהן ואת הסיבות שלדעתנו גורמות להן. אנחנו מנסים בכל דרך אפשרית לברוח מהן ולהימנע מלחוות אותן או מכל מה שנדמה לנו כקשור אליהן או מעורר אותן. אותם ניסיונות בריחה שנדמים לנו כדרך של התמודדות ראויה נכנה הימנעות מחוויה. הם מונעים מפחד לחוות אותם אירועים פסיכולוגיים מאיימים ובלתי אפשריים להכלה.

text

לפעמים הימנעויות אלה עובדות ויעילות אך לפעמים הן עלולות לייצר אינסוף בעיות משל עצמן, שהן דווקא תולדה של הבריחה. אתאר זאת כך: אם יש זאב מאחורי הדלת, נוכל לזרוק עליו אבנים, לירות בו או להתחבא. אם יורד שלג נוכל ללבוש מעיל, להתחבא במקום יבש ולא להירטב על אף שעדיין יורד שלג. אבל מה שנכון לאירועים המתרחשים בחוץ אינו בהכרח נכון לאירועים המתרחשים בתוך התודעה. כאשר מנסים להימנע מאירועים רגשיים ושכליים בתוך התודעה עצמה, שיעורי ההצלחה יורדים באופן משמעותי.

 

קיימות דרכים רבות לבריחה, שאנחנו נוהגים להשתמש בהן במתכוון או שלא במתכוון כאשר מגיעים מחשבות, רגשות ומצבים מפחידים שאנחנו מתקשים להכילם:

 • דואגים

 • טוחנים את העבר

 • מפנטזים על העתיד

 • מדמיינים תרחישי בריחה

 • מדמיינים תרחישי נקמה

 • מדמיינים תרחישים אובדניים

 • חושבים שזה לא הוגן

 • חושבים אם רק...

 • מאשימים את עצמנו

 • מאשימים אחרים

 • מאשימים את העולם

 • מדברים לעצמנו בהיגיון

 • מדברים לעצמנו בחיוב

 • מדברים לעצמנו בשליליות

 • מנתחים את עצמנו (מנסים להבין מדוע אנחנו כפי שאנחנו)

 • מנתחים את הסיטואציה (מדוע היא התרחשה כפי שהתרחשה)

 • מנתחים אחרים (מדוע הם כאלה)

לרוב ההימנעות יעילה בטווח הקצר

והופכת לחרב פיפיות בטווח הארוך

למשל, אם נמנע מללכת למסיבה, כי נדמה לנו שאנחנו שמנים ומגושמים ובכלל לא אטרקטיביים ואנחנו משוכנעים ששום בגד אינו הולם אותנו, נחווה הקלה מסוימת כי נמלטנו מחוויות ותחושות שמאיימות עלינו. אולם בסופו של דבר ההימנעות תשאיר אותנו בודדים בבית, עצובים. שוב נחווה תחושות שקשה לנו לחוש. נתחיל לאכול ונחזור להרגיש אשמים ושמנים.

 

המצב הולך ומסתבך משום שכל מחשבה, זיכרון, הרגשה, דחף או תחושה, כל אובייקט או מצב, גם כאלה שבבסיסם אינם נתפשים כשליליים, יכולים להפוך למטרה להימנעות. מסעדה, קניות, הליכה לים, חבר מתקופה מסוימת בחיים, ארוחה משפחתית, חתונה, תחושת לבד, תחושת שמחה.

אנחנו יכולים להשקיע מאמצים עצומים בניסיון לשלוט באירועים פנימיים הנתפשים על ידינו כשליליים, משרה מלאה של ממש. משרה בלתי נעימה ובלתי מתגמלת בעליל. אנחנו עסוקים בניסיונות כמעט בלתי פוסקים להילחם בבעיות המטרידות אותנו ומציבים באופן מעשי את חיינו בעמדת המתנה. בדרך כלל אנחנו מנחמים את עצמנו שכאשר נתגבר על הבעיות שלנו או נפתור אותן, נוכל סוף-סוף לחזור לחיות את החיים ולהגשים את מטרותינו. "כאשר ארד במשקל אמצא אהבה". "עד שלא אהיה רזה לא אלך לים".

חיים מתוך הימנעויות הם בדרך כלל חיים מסובכים, מתישים, ובעיקר חוטאים לערך החיים

bottom of page