top of page
ayelet_edited_edited.png

בלוג - הרעיונות העומדים מאחורי "שפת האכילה"

תמצאו כאן מילים, שיעמיקו עבורכם את הפילוסופיה ואת אופן החשיבה, העומדים מאחורי העשייה האישית והחברתית של מרכז "שפת האכילה", המרכז המוביל בארץ את הטיפול בהתנהגויות אכילה ותפיסת גוף. 

bottom of page