top of page
Butterfly

מרכז הטיפולים שלנו
הטיפולים הניתנים במרכז

אופי הפגישות

במרכז "שפת האכילה" קיימת  אפשרות של פגישות פרונטליות אבל גם מקוונות (zoom  או skype). פגישות אלה מתאימות לכל מי שמעוניין לקיים את הפגישות במקום ובזמן המתאימים לו. פגישות אלה מהוות פתרון נוח גם לאלו המתגוררים בחו"ל.

bottom of page