top of page
White Flowers

סדנאות והרצאות
לאנשי מקצוע ולקהל הרחב

במרכז "שפת האכילה" נצבר ידע רב בכל הנושאים, הקשורים לשפה הבין אישית ותוך אישית, אוכל, אכילה, השמנה, ניתוחים בריאטריים, דימוי גוף, אפלייה, דחייה וקבלה, השתייכות, שפת הדיאטה, שפת האכילה הקשובה, יחסי הורים וילדים הנוגעים לאכילה, התנהגויות אכילה ועוד. במרכז אנחנו מטפלים, מלמדים ומובילים שינוי  חברתי בכל הסוגיות הללו.

מומחי המרכז הינם בעלי ניסיון בטיפולים פרטניים, הרצאות והנחיית קבוצות, ואפשר להזמינם להרצאות וימי עיון לאנשי מקצוע ולקהל הרחב.

סדנאות והרצאות לאנשי מקצוע 

מעל ומתחת לעור - בין הגוף הפרטי לגוף הקולקטיבי

Collecting Pollen from Flower

שפת האכילה בין הורים לילדים

Predator's Love

אכילה רגשית

Dalmatian Dog

תנועה אותנטית מקור לחיבור עם הגוף

Beautiful Humming Bird
bottom of page