top of page
Blue Skies and Yellow Fields
הטיפול באמצעות השפה

משליטה  לבחירה

מרבית חיינו מתנהלים מתוך השפה, מתוך בליל המחשבות, שרצות לנו בראש.

מתוך אמונה באמת המחולטת ובצורך העז להיות צודק.

השפה הזאת היא במובנים רבים שפה אוניברסלית, המכתיבה לנו מה נחשוב, איך נרגיש ואיך  נתנהג. השפה הזאת מרבית הזמן נסתרת ואוטומטית. היא מנהלת אותנו ביד רמה בשתלטנות ובנחישות, אבל לא תמיד בדרך המובילה אותנו לחיים טובים /או למימוש הערכים שלנו.

text

בתהליך הטיפול אנחנו לומדים להתבונן על המחשבות וליצור נפרדות ביננו ובינן.  אנחנו מתעמקים בקושי להניח לשליטה, לאחיזה, להדבקה הקוגניטיבית, הצובעת את החיים שלנו בצבעים מוחלטים, נוקשים ובעיקר דיכוטומיים. אנחנו לומדים לראות שיש דרך אחרת, חיים אחרים, הנפתחים לפנינו, כאשר אנחנו מתבוננים.

אנחנו מגלים את הבחירה, באם להתנהל מתוך המחשבות ואם לאו. אם לאחוז בהן או להניח אותן. כי בסופו של יום "אני זה לא המחשבה שלי" וההכרה בכך פותחת, בתהליך הטיפול, דלתות חדשות לחיים משוחררים יותר, בריאים יותר ושלמים יותר. ביחסים שלי עם עצמי, ביחסים שלי עם הילד שלי , בן הזוג שלי ובכל המערכות הבינאישיות.

הטיפול באמצעות השפה הוא בעיקרו טיפול קוגניטיבי, המשלב קשיבות וקבלה.

"בסופו של יום "אני זה לא המחשבה שלי

bottom of page