top of page
ayelet_edited_edited.png

הדרכה לאנשי מקצוע

מרכז שפת האכילה מקיים מסלול הדרכה אישי, המיוחד לאנשי מקצועות הטיפול והבריאות, הרוצים לפתח את מיומנויות הטיפול שלהם בשפת האכילה, כאמצעי לטיפול בהשמנה והתנהגויות אכילה.

במפגשי ההדרכה יתאפשר לאיש המקצוע להעמיק את מיומנויות הטיפול שלו  שיאפשרו לו התמודדות עם סוגיות טיפוליות, קשיים ומורכבויות, העולים בטיפול בהשמנה והתנהגויות האכילה.

מפגשי ההדרכה יכללו הקניית מיומנויות שימוש באסטרטגיות טיפוליות מתוך שדות התוכן הדינמי, הגל השלישי של הטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי והטיפול המשפחתי וכל זאת מתוך ראיה מקדמת בריאות לכל אדם בכל צורה וגודל.

 

bottom of page