top of page
Butterfly on Thistle
הדרכה לאנשי מקצוע

מרכז שפת האכילה המוביל בארץ זה שנים את הטיפול בהתנהגויות אכילה ותפיסת הגוף מקיים גם מסלול הדרכה אישי, המיוחד לאנשי מקצועות הטיפול והבריאות, הרוצים לפתח את מיומנויות הטיפול שלהם בשפת האכילה, כאמצעי לטיפול בהתנהגויות אכילה ותפיסת גוף.

במפגשי ההדרכה יתאפשר לאיש המקצוע להעמיק את מיומנויות הטיפול שלו  שיאפשרו לו התמודדות עם סוגיות טיפוליות, קשיים ומורכבויות, העולים בטיפול בהשמנה והתנהגויות האכילה.

מפגשי ההדרכה יכללו הקניית מיומנויות שימוש באסטרטגיות טיפוליות מתוך שדות התוכן הדינמי, הגל השלישי של הטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי והטיפול המשפחתי וכל זאת מתוך ראיה מקדמת בריאות לכל אדם בכל צורה וגודל.

 

הטיפול ב"שפת האכילה" נשען על המודל הסלוטוגני לבריאות והוא מושפע מהפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית הומניסטית, ומשלב בתוכו קווים מתפיסת העולם הבודהיסטית, הכוללים קשיבות וקבלה. זהו תהליך שעיקרו יציאה מעבדות למשקל לשחרור ממנו. סופו לא בירידת משקל (שהיא לרוב זמנית) אלא בהכנסת שקט לאכילה ושקט בראש. זו תחושה המשחררת את האדם מאשמת המשקל הרודף אותו שנים ומאפשרת לו בחירות מיטביות יותר וחיים בריאים.

bottom of page