top of page
Bunnies
זוגיות קשובה

טיפול בשפה התוך אישית והבינאישית כאמצעי לשינוי מערכות יחסים. 

זוגיות. מילה קצת מאיימת. מילה, המגלמת בתוכה חלומות לרומנטיקה, לאיזו מושלמות מחבקת ושומרת. בפועל כולנו מגיעים לזוגיות עם פחדים, פצעי עבר, חוקים פנימיים ואמיתות. כולנו באים עם סל של הרגלים, המנהל אותנו באופן אוטומטי מול בן הזוג שלנו. החיים בזוגיות מזמנים לנו אתגרים, מהמורות, השתנויות המערימים עלנו קשיים. זה טבעם.

וזה גם המפגש, המטלטל בין מה שהווה לבין מה ואיך שהייתי רוצה שיהיו פני הדברים. אנחנו נפגשים עם צורך חוזר ונשנה ל"תקן" את בן הזוג ה"פגום" שלנו, מחפשים איזה צדק אולטימטיבי, שיוכיח "שאנחנו יודעים", "שאנחנו צודקים", נעים בין טוב ורע, בין נכון ולא נכון, בין מלחמה לשלום.

אנחנו מנסים בכל מיני דרכים לשנות, לשפר, לתקן את האחר. שוקעים במציאות בה הזוגיות מטלטלת, מרחיקה, ומבודדת אותנו מאצל עצמו ומאצל בן הזוג שלנו. הזוגיות הופכת שדה קרב. נעדרת גמישות, חמלה וקבלה. 

אבל הזוגיות כמו החיים אינה מושלמת, היא חווה עליות, מהמורות, מורדות. זה טבעה. השאלה הנשאלת איך בתוך נהר החיים הסוער, נוכל לנווט את הקשר המיוחד הזה לתוך חיים טובים יותר. לא על ידי "ניצחון" ולא על ידי "שינוי " האחר, כך שיהיה בדיוק כפי שהיינו רוצים שיהיה, אלא מתוך ראיה, התחשבות, קבלת השונות בצרכים ובזוויות ההסתכלות. מתוך ראיה של מרחב הבחירה  ולא של דיכוטומיה ומוחלטות של איזה צדק אוטופי. כלומר איך נוביל את המערכת הזוגית שלנו לתקשורת, גמישות, קידום הטוב ושלמות  נעדרת מושלמות. לשם גם מכוון הטיפול. ליצירת אופק זוגי אחר. מאפשר,  פותח, מקבל ומכיל.

bottom of page