top of page
Yorkshire Terrier at the Vet
טיפול אישי בהתנהגויות אכילה ותפיסת גוף ממוקד יחסים קשיבות וקבלה

הטיפול האישי בהתנהגויות אכילה במרכז "שפת האכילה" מיוחד מעצם הרעיון שהוא נוגע בכם כני אדם ולא בצורך לתקן אתכם. הוא עוסק בחוויה הסובייקטיבית שלכם ובמערכת היחסים עם האכילה ועם הגוף במציאות בה משקל הגוף הפך משהו שלכאורה מגדיר את הזהות שלנו כבני אדם. הטיפול מתמקד: 

  • באלו שיש להם רעש אינסופי בראש, מלא אשם, כעס, ביקורת ופחד

  • באלו המתקשים לחיות את החיים שלהם כפי שבאמת היו רוצים לחיות אותם

  • בכל מי שרוצה לעצור או למנוע את ההשמנה

  • באלו הרוצים לחזור ולאכול מתוך רעב, שובע, הנאה ובריאות

  • באלו המסוכסכים עם הגוף שלהם ועם זה של ילדיהם

  • באלו שעייפו מהדיאטות, מהחוקים, מהתקפי הזלילה ומהמשקל

  • באלו שכבר מזמן לא יודעים למה הם אוכלים, מה הם אוכלים וכל הזמן נאבקים באכילה שלהם

  • באלו שהאוכל והאכילה שלהם התערבבו עם הרגשות

  • באלו המחפשים את השקט בראש ואת הקשב והבריאות לגוף

  • באלו המחפשים שלווה

bottom of page