top of page
Flight
טיפול בשפת האכילה בין הורים לילדים

אכילה היא קשר בסיסי בין הורים לילדים. ראשיתו בלידה, והוא הולך ומסתעף לאורך כל מעגל החיים ומבטא אמונות ורגשות, תסכולים וציפיות. מערכת היחסים הקולינרית בין הורים לילדים עמוסה במתחים, בדילמות ובשאלות שאנו מנסים לפתור באמצעות האוכל עצמו.  אבל כיום השיח המתנהל סביב האכילה שם דגש על מה הילדים אוכלים, כמה הם אוכלים ומה הם צריכים לאכול, ומתעלם כמעט לחלוטין מהילדים עצמם. 

הטיפול מבקש להחזיר את המבט ואת ההקשבה לילדים האוכלים, אלה היושבים מול הצלחת. הוא מציע שפת אכילה חדשה, שאינה מורכבת מקלוריות, חלבונים, פחמימות וכללי התנהגות נוקשים ליד השולחן, אלא בנויה מקִרבה, אינטימיות, פתיחות, הכלה, תחושות ביטחון ואהבה, ומתוך אמונה שאם נשנה את שפת האכילה בין הורים לילדים, ישתנו גם מערכות היחסים האחרות במשפחה.

bottom of page