top of page
Colorful Fish
טיפול משפחתי/זוגי - בהתנהגויות אכילה ותפיסת הגוף

סוגיות המשקל, מערכת היחסים עם האוכל ועם הגוף פלשו לכל מרחב החיים של כולנו. הם מנהלות את מערכות היחסים בין בני זוג, בין הורים לילדים וגם במרחב המשפחתי. 

בבתים רבים הארוחה המשפחתית היא שדה קרב גלוי וסמוי. הנע סביב סוגיות כמו, מי אוכל הכי מהר, למי לא יישאר, מי גומר ראשון מהצלחת וזה הולך ומעמיק באופן בו כל אחד מעיר לרעהו, סופר לו ומבקר אותו על מה הוא אוכל וכמה. הארוחה המשפחתית במקום שתהפוך למקום מכיל, תומך ומחבק הופכת למקום מאשים, תחרותי ועטוף ביקורת. הטיפול בהתנהגויות אכילה בסביבה המשפחתית מתמקד בהורים אבל לעיתים גם כל חברי הבית מוזמנים "לארוחה" מתוך רצון אמיתי להפוך אותה למרחב בטוח ומהנה.


וברמה הזוגית?

גם כאן עולות סוגיות, רבות הנוגעות למשקל הגוף. המשפיע ויוצר מורכבויות זוגיות סביב דימוי גוף, יחסי מין, חוסר משיכה, אינטימיות. הוא משנה את יחסי הכוח הזוגיים ופולש למרחב זה פעמים רבות באופן מכאיב הגורם להתרחקות בין בני הזוג ויוצר חוויה של פגיעות שלא תמיד אפשר לדבר עליה היות והיא מעוררת הרבה פחד וחוסר ביטחון עמוקים. בכל אלה ננסה לטפל בשיח הזוגי תוך שימת דגש על שינוי השפה התוך אישית והבינאישית שתאפשר מרחב פרטי, בטוח, מכיל ומחבק.

bottom of page