top of page
Lizard
טיפול בעלות סמלית
טיפול על ידי מתמחים במרכז ״שפת האכילה״

במסגרת לימודי השנה השנייה למתמחים בתכנית הלימודים "טיפול בהתנהגויות אכילה"* - תוכנית דו שנתית המתקיימת במרכז שילוב בשיתוף אוניברסיטת חיפה, היחידה ללימודי המשך הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות אנחנו מציעים טיפולים בעלות סמלית. 

 

הטיפולים מתמקדים בהתמודדות עם התנהגויות אכילה, תפיסת גוף ודימוי עצמי באמצעות שינוי השפה. המפגשים בני 50 דקות, מתקיימים אחת לשבוע במשך עשרה שבועות והם מיועדים למבוגרים בלבד (מעל גיל 18) ואינם מתאימים למתמודדים עם הפרעת אכילה ולמי שנמצא כרגע בטיפול נפשי. עלות כל עשרת המפגשים 750 שקלים בלבד. 

הטיפולים מתקיימים בזום בכל רחבי הארץ והעולם וגם באופן פרונטלי בהתאם למקום המגורים שלכם.

---

*מרכז שפת האכילה הוא מרכז טיפול ולימוד, המקנה לאנשי מקצועות הבריאות, הטיפול והחינוך, כלים ותפיסת עולם מקצועית חדשה ורחבה להתמודדות עם התנהגויות אכילה ותפיסת הגוף. תכנית הלימודים היא דו שנתית והיא מתקיימת במרכז שילוב, קמפוס לימודי רב-תחומי, העוסק בהעמקת הידע ביחסי גוף, נפש ורוח במצבי בריאות, לקות ומגבלה בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, היחידה ללימודי המשך.

אנחנו מזמינים את המתמודדים עם השמנה, דימוי גוף ובעיות בהתנהגויות האכילה, החווים מצבים ממושכים של אובדן שליטה, תחושת אי וודאות, פחד, אשם והיעדר חמלה עצמית ללמוד לחיות מעבר למספרים, מעבר למחשבות האשם והביקורת, מעבר לתפריטים והקלוריות  ולהתחיל לחיות חיים מלאים ב"כאן עכשיו" ולא כשנרד במשקל. הטיפול מתמקד  בנרמול מערכת היחסים עם האוכל והגוף באמצעות שינוי השפה. אותה שפה המכתיבה מה לאכול מתי וכמה. אותה שפה הגורמת התקפי זלילה, אובדן שליטה על האכילה והשמנה. אותה שפה המאשימה, מבקרת ומפחידה וממלאת אותנו שנאה עצמית ובושה על איך אכלנו או איך אנחנו נראים. 

הטיפול ב"שפת האכילה" נשען על המודל הסלוטוגני לבריאות ועל הגישות "בריאות בכל צורה וגודל"  (HAES). עיקרו יציאה מעבדות לחירות והוא מושפע מהפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית הומניסטית, ומשלב בתוכו קווים מתפיסת העולם הבודהיסטית, הכוללים קשיבות וקבלה.

bottom of page