top of page
Collecting Pollen from Flower
מעל ומתחת לעור –
בין הגוף הפרטי לגוף הקולקטיבי 

קורס בגישת שפת האכילה (טיפול בהתנהגויות אכילה)

מנחה: דר' אפרת שקד

גופן של נשים מהווה מוקד לשיחים חברתיים ממשטרים המתקיימים לצד שיחים המתנגדים לו. כל חברה מקיימת שיחים (discourse) המכתיבים לפרט בחברה כיצד עליו לחשוב ולהתנהג.  לפי פוקו, אי ציות לשיח יעורר מנגנוני פיקוח ונרמול מצד הממסד. 

מטרת הקורס 

במהלך הקורס נבחן כיצד פועל השיח הממשטר על הגוף הנשי? והאם ניתן להתנגד לשיח הממשטר? אילו כוחות משפיעים בעיקר על הגוף הפרטי שלי? אילו מסרים וציוויים הגוף שלי קיבל לאורך השנים? ועם אילו סתירות הגוף שלי צריך להתמודד? 

הנושאים שבהם נתמקד במהלך הקורס

1. מודל היופי במבט ביקורתי

2. אימהות ואימהיות כהבניה חברתית

3. מיניות כהבניה חברתית

4. הפרעות אכילה ופגיעות מיניות בראי התרבות

5. מדיכוי לעוצמה

6. נפש צבעונית בגוף מונוכרומטי – דיכוי מגדרי וטיפול רגיש מגדר

 

קהל יעד

בוגרות תוכנית הלימודים של "שפת האכילה" (טיפול בהתנהגויות אכילה) ואנשי מקצועות הבריאות והטיפול כגון פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים, דיאטנים קליניים, רופאים, יועצים חינוכיים, מטפלים באומנות ותנועה, המעוניינים להעמיק את הבנתם בנושא המתח בין הגוף הפרטי לגוף הקולקטיבי.  

 

מבנה הסדנה

6 מפגשים שבועיים, בימי שישי בשעות 09:00-12:00

תאריך התחלה: 24.5

סה"כ: 28 שעות לימוד אקדמיות

 

על המרצה

בעלת תואר ראשון במדעי- החיים מטעם אוניברסיטת בן גוריון ותואר שני ושלישי בלימודי מגדר מטעם אוניברסיטת בר אילן. מטפלת פרטנית וזוגית בפסיכותרפיה גופנית ומדריכת מטפלים. במסגרת הדוקטורט חקרה את החוויה הגופנית-נפשית של מתמודדות גילוי עריות והשתנותה בעקבות ריצה קשובה. מלמדת ריצה קשובה במכללת וינגייט, מרצה במכללת רידמן, מטפלת ומדריכה זוגית ופרטנית.

bottom of page