top of page
Predator's Love
שפת האכילה
בין הורים לילדים

רקע

אנחנו חברה בהפרעת אכילה. ראשיתה בנו המבוגרים שנמצאים בסכסוך תמידי עם האוכל ועם הגוף שלנו ומעבירים אותו בירושה לילדים שלנו. מגיל לידה הם שבויים בסכסוך הבין-דורי הזה, ההולך ומתעבה ככל שנוקפות השנים. רשימת ההמלצות והתפריטים היא אין סופית. אתם מוצפים בהנחיות, חוקים ואמיתות המשתנים מידי יום ואתם מן הסתם, מרגישים די מבולבלים קצת אשמים, קצת חרדים והרבה לא יודעים. 

קורס זה מוגש לכם כדי להעניק לכם אי של שפיות. מורה נבוכים בשפת האכילה המתנהלת בבית בינכם לבין ילדיכם. כדי ללמד אתכם להשתמש בשפה מקרבת מכבדת ומאירה, מתוך הכרה, הבנה ורגישות לצרכים השונים של הילדים שלכם. מפת הדרכים שהקורס ישרטט לכם פורסת לפניכם דרך הסתכלות נוספת על סוגיות האכילה ודימוי הגוף. היא תעניק לכם זווית הסתכלות אחרת, שתפרום את הקשרים במערכת היחסים שלכם עם הילדים, הנרקמת באמצעות האוכל.

 

מטרות התוכנית

  • פיתוח שפה מיטיבה תוך אישית ובינאישית בינכם ההורים ובין ילדיכם.

  • הקניית ידע תאורטי חדש וכלים המבוססים על הבנת המיינד האנושי והמודל הסלוטוגני לבריאות, שיאפשרו לילדים שלכם לגדול באופן מיטיב עם חוסן פנימי ותחושת מסוגלות.

  • הענקת כלים להתמודדות עם סוגיות העוסקות במציאות משתנה, בשונות הטבעית, בקבלה, במשקל הגוף, בדימוי עצמי, בזהות עצמית ובהתנהגויות האכילה, הפוגשות אתכם בחייכם האישיים, מול עצמכם ומול ילדיכם. 

 

שיטת הלימוד

קורס תהליכי המשלב ידע תאורטי והתנסות חווייתית.

אוכלוסיית יעד

הורים בעבר, בהווה ובעתיד וכל מי ששפת האכילה נוגעת בו.

לוח זמנים

15 מפגשים אשר יתקיימו בזום, אחרי השכבת הילדים בימי שלישי

בין השעות 20:30 - 22:00 

bottom of page