top of page
  • Writer's pictureאיילת קלטר

מתי לפנות לייעוץ והכוונה (לא כל ילד שמנמן צריך טיפול)

מתי כדאי לפנות לייעוץ או לבקש הכוונה?  

  • כאשר יש שינוי משמעותי במשקל, החורג מתוואי עקומת הגדילה הקבועה. כל שינוי יש לבחון על רקע תהליך ההתפתחות והגדילה של הילד, גובהו, שינויים במצבו הרגשי, אירועי חיים חריגים או שינויים בתדירות הפעילות הגופנית.

 

  • כאשר מתעוררות בעיות פיזיות או נפשיות הגורמות לתנודות במשקל ומאיימות על בריאותו של הילד.

 

  • אם אתם מרגישים שהילד מפתח בעיות רגשיות סביב בעיית המשקל והוא זקוק לתמיכה ולחיזוק.

 

  • אם הילד מצוי מעבר לעקומות הקיצוניות (אחוזון 3 או אחוזון 97).

 

 

חשוב לזכור:  

תחילה צריך להבין אם עודף המשקל של הילד מצריך התערבות טיפולית. כל עוד הוא גדל על אותה עקומת גדילה (בסטיות קלות), אוכל מזון בריא וחי חיים פעילים, הוא גדל, מן הסתם, למשקלו הטבעי ואין סיבה להכניסו למסגרת טיפולית שעלולה לפגוע בעצמי שלו, לשבש את דפוסי האכילה שלו ולהעצים את ההשמנה. מוטב להתמקד בפעילות גופנית לשם הנאה ובריאות, באכילה מגוונת ובחיזוק העצמי. חשוב לזכור כי חלק מתהליכי הגדילה וההתפתחות הטבעיים (כגון תהליכי התבגרות, היריון, הנקה, זקנה) יוצרים תנודות טבעיות במשקל.

 

 

ובינתיים בבית:  

  • נסו להבין את התחושות המלוות את ילדכם בשל היותו בעודף משקל. זכרו כי למשקל גוף חשיבות רבה בחברה המקדשת את הרזון, וכי תחושותיו של ילדכם כלפי גופו מושפעות מאוד מהיחס שלכם לגופו ומיחסם של בני גילו אליו. לעתים קרובות קשה לילדים לבטא את תחושותיהם האמיתיות כלפי משקלם. היו קשובים למה שהם אומרים ולמה שאינם אומרים, והימנעו מלנסות ולשנות את גופם כדי שיתאם להוויה החברתית. אם ילדכם אוהב את עצמו וחי עם גופו בשלום, נהגו במשנה זהירות שמא תיצרו בעיה שאינה קיימת.

 

  • הימנעו מהערות הנוגעות למשקל הגוף, מבדיחות על אנשים שמנים ומהתניות (אם תרד חמישה קילוגרמים, תיראה מדהים). הילדים שלנו רגישים מאוד למוצא פינו, וחווים כל שיח על בעיית ההשמנה או על אנשים שמנים כביקורת עליהם. זכרו שמשקל גופנו הוא מוקד התייחסות והשוואה, בעיקר במשפחות שבהן אחד ההורים רזה ואינו סובל מעודף משקל.

 

  • היו ערניים להערות של הסובבים אתכם באשר לאכילה או למשקל גופם של ילדיכם, וגוננו על ילדיכם מפני הערות מסוג זה בקול רם. לדוגמה, אם סבתא העירה לנכדה על דפוסי האכילה שלו או על משקלו, מהרו לומר: "אמא, היום יש גישות חדשות בנושא אכילה בריאה ודימוי הגוף. על-פי הגישות הללו מומלץ להימנע מעיסוק יתר במשקל, ולא להיכנס לילד לצלחת". הדגישו את השונות הלגיטימית בין בני אדם, כך שילדיכם ירגישו שאתם מגנים עליהם מתוך כבוד, ולא מתוך רחמים.

 

  • ספקו לילדיכם אוזן קשבת ותמיכה, לא רק עצות והנחיות. במקרים של אפליה חברתית על רקע עודף משקל הדגישו את העובדה כי אין בעודף משקל כל מום. צפו יחד בתוכניות טלוויזיה ולַמדו את ילדיכם לבחון את פנטזיית הרזון בעיניים ביקורתיות

2 views0 comments

Comments


bottom of page