top of page
Candies Out the Jar
שפת האכילה - טיפול בהתנהגויות אכילה ותפיסת הגוף ממוקד יחסים, קשיבות וקבלה

תוכנית דו שנתית

טקסט

שלום רב, אנו שמחים על התעניינותך בתוכנית הלימודים הדו שנתית 

"שפת האכילה - טיפול בהתנהגויות אכילה ותפיסת הגוף ממוקד יחסים, קשיבות וקבלה".

 

לסרטון הסברה על "שפת האכילה":

תאריך התחלת התוכנית: 17.10.23

ימי שלישי בין השעות: 20:30 – 15:30, רחובות

 

לתוכנית יכולים להתקבל אנשים עם תואר ראשון או שני ממוסד אקדמי מוכר בתחום הטיפול או הבריאות.

 

תהליך הרישום:

  1. למלא שאלון מועמד לחץ כאן (הכולל פרטים אישיים ושתי שאלות אישיות)       

  2. להגיש קורות חיים

  3. בדיקת התאמה לתוכנית

  4. תשלום דמי רישום 300 ₪.

  5. ראיון אישי עם איילת קלטר, רכזת התוכנית

 

תוכנית "שפת האכילה" בשיתוף מרכז שילוב וליווי אקדמי של היחידה ללימודי המשך אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות לרכזת הקורסים אילה

בטל': 04-9931110,  050-8529239

או בכתובת מייל: merkazshiluv1@gmail.com

* דמי הרישום לא יוחזרו

bottom of page