top of page
Leaf
מהי שפת האכילה?
"שפת האכילה" הוא מונח שהתפתח מתוך שילוב בין טבעו של ה- mind האנושי (בעברית המילה הכי קרובה – התודעה, המחשבות) לבין התנהגויות האכילה של האדם.
text

אכילה היא פעולה הישרדותית.

תינוק בריא המגיח לעולם, אוכל כאשר הוא רעב ומפסיק כשהוא שבע.

התערבויות חיצוניות באכילה שלו עלולות לשבש אותה.

בחברה המודרנית הצורך לרדת במשקל והאמונה שאפשר לעשות זאת על ידי ויסות המאזן הקלורי הולידו מגוון דפוסי התנהגות שעיקרם שליטה.

שליטה במה אוכלים, כמה, מתי ואיך.

 

ניסיונות השליטה בשילוב אופי ה-mind האנושי יצרו שפה שלמה של מילים, מחשבות והתנהגויות. זוהי  "שפת האכילה". 

bottom of page