top of page

אכילה היא לא מילה גסה

מאת איילת קלטר

פורסם בגלובס בתאריך 2.5.2007

 

למה לעשות דיאטה כשאפשר לאכול בכיף? אם נרכוש את שפת האכילה האינטואיטיבית, נוכל לזהות את הצרכים האמיתיים שלנו ולאכול לפיהם. אכילה נורמאלית - יש חיה כזאת. פיזי אמיתי, ולהעז ולספק אותו מתוך הקשבה לצרכים שלו לאוכל, הנשענים על בחירה חופשית, הנאה ומלאות, ואחר כך עוד להפסיק לאכול כאשר הוא מרגיש שבע מבלי לערום על עצמו תחושות אשם, בושה, גועל או חרטה?

 

בניסיון שלנו לנרמל את אכילתנו ולרכוש את שפת האכילה האינטואיטיבית, נדמה לנו ששינוי השפה יתרחש מתוך שינוי אורחות חיינו (lifestyle change), ואלו ישתנו מתוך זה שיורו לנו מה עלינו לעשות ואלו הרגלים לסגל לעצמנו.

 

שינוי התנהגות (behavior modification) - דרך פשוטה זו אכן נמצאת מעודדת ומרגיעה בתחילת תהליך, אבל ברוב הפעמים היא רק אשליה. בפועל רובנו לא זקוקים להדרכה לחינוך התזונתי. אנחנו לא באמת צריכים שיגידו לנו מה עלינו לאכול, כמה ומתי. אבל אנחנו כן זקוקים ליכולת לוותר על שפת הדיאטה כדי להעז ולרכוש שפה חדשה שתאפשר לנו לזהות את הצרכים האמיתיים שלנו ולהעז לאכול לפיהם.

 

אכילה אינטואיטיבית - אכילה נורמלית - פירושה להיות מסוגל לאכול כשאתה רעב ולהמשיך לאכול עד שאתה שבע (לפי אלן סאטר, דיאטנית מובילה בארצות-הברית). פירושה להיות מסוגל לבחור מזון שאתה אוהב, ולאכול אותו בכמות מספקת ולא לחדול לאכול רק מפני שאתה חושב שצריך.

 

אכילה נורמלית פירושה להתאפק לעתים כדי לאכול בדיוק את המזון הנכון עבורך, אבל לא להגביל את עצמך באופן שיגרום לך לוותר על מאכלים מהנים.

 

אכילה נורמלית פירושה להרשות לעצמך לאכול לפעמים כי אתה מאושר, עצוב או משועמם, או סתם כי זה עושה לך הרגשה טובה. היא שלוש ארוחות ביום, בדרך כלל, אבל היא יכולה להיות גם נשנוש - אם כך בחרת. אכילה נורמלית היא זו שמאפשרת לך להשאיר כמה עוגיות בצלחת רק כי אתה יודע שתוכל לאכול מהן גם למחרת, או לאכול יותר עכשיו כי טעמן נפלא כשהן טריות.

 

אכילה נורמלית פירושה לבטוח בגופך שהוא יודע מה הכי נכון לו. היא גוזלת חלק מזמנך ותשומת לבך, אך גם יודעת את מקומה כתחום חשוב אחד בלבד בחייך. אכילה נורמלית היא גמישה ומשתנה בתגובה לרגשותיך, ללוח הזמנים שלך, לרעבך ולקרבתך למזון.

bottom of page